Email icon info@duosshop.ro
 • Contactați-ne prin e-mail 24/7.
 • Cu siguranță vă vom răspunde în termen de 24 de ore.
Caut
Vă rugăm să introduceți expresia căutată
Branduri
(
)
Produse
(
)

Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate


Articolul I.
Dispoziții de bază

Operatorul de date cu caracter personal conform art. 4 punctul 7 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date (în continuare: "GDPR") este Luxury Eyewear SK, s.r.o., cu sediul social la Pri Suchom mlyne Ulica 29. Augusta 36/A,
811 09 Bratislava - districtul orașului Staré mesto, (denumit în continuare „operator”)..

Datele de contact ale operatorului sunt: adresa poștală: Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava - districtul orașului Staré mesto, email: info@duosshop.ro

În conformitate scu dispozițiile relevante din regulament și lege, date cu caracter personal înseamnă orice date referitoare la o persoană fizică identificată sau o persoană fizică identificabilă, care poate fi identificată direct sau indirect, în special de un identificator general aplicabil, alt identificator, cum ar fi numele, prenumele, numărul de identificare, datele de localizare sau un identificator online sau bazat pe una sau mai multe dintre caracteristicile sau trăsăturile care alcătuiesc identitatea fizică, identitatea fiziologică, identitatea genetică, identitatea mentală, identitatea economică, identitatea culturală sau identitatea socială.

Articolul II.
Surse de date cu caracter personal prelucrate, motivul legal și scopul prelucrării
 datelor personale

Operatorul prelucrează datele personale pe care i le-ați furnizat sau datele personale pe care le-a obținut pe baza îndeplinirii comenzii dvs., acestea sunt necesare pentru executarea contractului.

Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

a) a) executarea contractului între dvs. și Operator în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera b) GDPR,
b) b) interesul legitim al Operatorului de a furniza marketing direct (pentru trimiterea de anunțuri comerciale și newsletter) în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera f) GDPR,
c) c) Consimțământul clientului cu prelucrarea datelor sale în scopul furnizării de marketing direct (pentru trimiterea de newsletter) conform art. 6 alin. 1 litera a) GDPR în cazul în care nu au fost comandate bunuri sau servicii.

Scopul prelucrării datelor dvs. personale este de a prelucra comanda dvs. și de a vă exercita drepturile și obligațiile care decurg din relația contractuală dintre dvs. și Operator; în formularul de comandă sunt cerute date cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea cu succes a comenzii (titlu, nume, prenume, adresa de livrare/adresa de facturare, e-mailul și numărul de telefon). Furnizarea acestor date cu caracter personal este o condiție prealabilă pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea de date cu caracter personal, nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către Operator.

Articolul III.
Perioada de procesare și stocare a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează date cu caracter personal:

 • pentru timpul necesar exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre client și administrator și pentru soluționarea creanțelor care decurg din aceste relații contractuale (pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relației contractuale),
 • atâta timp cât consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing este revocat, pentru maximum 10 ani dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului.

După depășirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, administratorul va șterge datele cu caracter personal.

Articolul IV.
Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele implicate în livrarea bunurilor, efectuarea plăților în baza unui contract, persoanele care furnizează servicii de operare a magazinului electronic și alte servicii în legătură cu funcționarea magazinului electronic, persoanele care furnizează servicii de marketing.

Operatorul nu intenționează să furnizeze date cu caracter personal țărilor din afara Uniunii Europene sau unei organizații internaționale. 

Articolul V.
Drepturile persoanei vizate - Drepturile dumneavoastră

În condițiile stabilite în GDPR, consumatorul are:

 • drept de acces la datele sale personale,
 • drept la corectarea datelor cu caracter personal,
 • drept la restricționare privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • drept la ștergerea datelor cu caracter personal, cu condiția că aceste date personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost obținute sau prelucrate în alt mod; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul II. alin. 11, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, motivul ștergerii este îndeplinirea obligației legii, a reglementărilor speciale sau a acordului internațional la care se supune Republica Slovacă sau datele personale au fost obținute în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale către o persoană sub 16 ani,
 • dreptul de a șterge datele cu caracter personal cu condiția ca prelucrarea lor să fie necesară pentru: exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; îndeplinirea obligației prevăzute de lege, a regulamentului special sau acordului internațional la care se supune Republica Slovacă, sau pentru a îndeplini o sarcină desfășurată în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului, din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, pentru cercetări științifice sau istorice sau pentru scopuri statistice, în cazul în care dreptul la ștergere face imposibilă sau grav dificilă realizarea obiectivelor unei astfel de prelucrări sau dovedirea, afirmarea sau apărarea revendicărilor legale
 • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal dacă contestă acuratețea datelor cu caracter personal printr-o obiecție în conformitate cu articolul II. alin. 11, într-o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală și persoana vizată solicită o restricție privind utilizarea lor în loc să șteargă datele cu caracter personal; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru a dovedi, susține sau apăra revendicările legale; persoana vizată s-a opus prelucrării datelor cu caracter personal pe baza revendicării legitime a operatorului, până când se verifică faptul că motivele legitime din partea operatorului depășesc motivele legitime ale persoanei vizate,
 • dreptul la portabilitatea datelor, (adică obținerea datelor cu caracter personal furnizate de operator, având dreptul de a transfera aceste date către alt operator într-un format utilizabil în mod normal și care poate fi citit de mașină, cu condiția ca datele personale să fi fost obținute cu acordul persoanei vizate sau în temeiul unui contract și să fie prelucrate prin mijloace automate),
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în orice moment din motive legate de situația sa specifică,
 • dreptul de a-și retrage consimțământul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a bazat pe acest titlu legal
 • dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea pentru Protecția Datelor Personale dacă credeți că vi s-a încălcat dreptul la protecție a datelor cu caracter personal.
Articolul VI.
Dispoziții specifice
 
Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru securizarea datelor cu caracter personal, în special măsuri tehnice pentru securizarea depozitelor de date în format electronic și a depozitelor de date cu caracter personal în format scris.

Operatorul declară că doar persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal ale clienților.

VII.
Dispoziții finale

Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, clientul confirmă că este familiarizat cu Politica de confidențialitate.