Email icon info@duosshop.ro
 • Contactați-ne prin e-mail 24/7.
 • Cu siguranță vă vom răspunde în termen de 24 de ore.
Caut
Vă rugăm să introduceți expresia căutată
Branduri
(
)
Produse
(
)

Returnarea și revendicarea mărfurilor

Când voi primi banii pentru bunurile returnate?

Prin lege, ni se cere să efectuăm o rambursare în termen de 14 zile calendaristice de la data retragerii din contractul de cumpărare. Cu toate acestea, nu înainte de a primi produsul returnat sau confirmarea expedierii.

Care sunt condițiile generale pentru returnarea mărfii (procedura de reclamație)?

PROCEDURA DE RECLAMAŢIE 
companiei Luxury Eyewear SK, s.r.o.
www.duosshop.ro 

Această procedură de reclamație a fost pregătită în scopul gestionării reclamațiilor în cadrul companiei Luxury Eyewear SK, s.r.o. în conformitate cu § 18 şi legea nr. 250/2007 cu privire la protecția consumatorilor și la modificarea legii Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 cu privire la infracțiuni cuprinse în legea cu nr. 40/1964 Codul civil cu modificările aferente.


Articolul 1
Prevederi introductive

1.1 Vânzătorul este compania Luxury Eyewear SK, s.r.o., cu sediul la Dunajská 3, 811 08 Bratislava- districtul Oraşul Vechi, Nr.reg.com: 50 322 729, înregistrat în Oficiul Registrului comerţului Tribunalului Municipal I, secţiunea Sro, dosarul cu nr. 111454/B.1.2

1.2 Acest regulament de reclamație se aplică la toate înterprinderile vânzătorului, care sunt: (i) magazinul DUOS în centrul comercial EUROVEA, Pribinova 8, 811 09 Bratislava (în continuare „magazin“)şi (ii) magazinul online www.duosshop.ro (în continuare „eshop“).

1.3 Datele de contact a vânzătorului:

Denumirea companiei: Luxury Eyewear SK, s.r.o.
Sídlo: Dunajská 3, 811 08 Bratislava 
– districtul Oraşul Vechi
Tel. kontakt: +421 919 368 390
Email: info@duosshop.ro

1.4 Cumpărătorul este orice persoană fizică sau juridică care trimite un formular electronic prin intermediul e-shopului cu comanda pentru produsul (produsele) sau care efectuează cumpărarea produsului (produselor) la magazin.

1.5 Acest Regulament de reclamaţie cuprinde prevederile legale dintre vânzător şi cumpărător cu referire la soluţionarea reclamaţiilor, cu privire la calitatea bunurilor şi serviciilor oferite de vânzător. 

1.6 Reclamaţiile în sensul prezentului Regulament de reclamaţii înseamnă dreptul exercitat de cumpărător de la răspunderea pentru defectele de bunuri sau servicii furnizate cumpărătorului, care necesită o anumită remediere, respectiv compensare pentru executarea incorectă, resp. neîndeplinirea contractului.


Articolul 2
Prevederi generale

2.1 Vânzătorul este răspunzător pentru defectele, pe care le au bunurile vândute la preluarea de către cumpărător. În ce privește articolele uzate, vânzătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizarea sau uzura acestora. În cazul articolelor vândute la un preț mai mic, vânzătorul nu este răspunzător pentru defectul, pentru care a fost convenit prețul mai mic.

2.2 Vânzătorul este responsabil pentru defectele care apar după primirea bunurilor în perioada de garanție (garanție). Perioada de garanție începe de la primirea bunurilor de către cumpărător.  

2.3 Perioada de garanție este de 24 de luni. 

2.4 Pentru a solicita garanția, este necesar să prezentați vânzătorului un document fiscal (factură sau chitanță), care servește ca certificat de garanție, alte documente atașate mărfurilor, precum și bunurile defecte.

2.5 Garanția se aplică numai defecțiunilor produselor cauzate de un defect de fabricație. Garanția nu acoperă defectele cauzate de deteriorarea mecanică a bunurilor, manipularea necorespunzătoare a mărfurilor și nici defectele cauzate de forță majoră.


Articolul 3
Procedura de soluţionare a reclamațiilor

3.1 Dreptul de răspundere pentru defecte se aplică vânzătorului.

3.2 În cazul unui defect care poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul de a-l remedia gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să remedieze defectul fără întârziere nejustificată. 

3.3 Înloc să rectifice defectul, cumpărătorul poate solicita schimbul articolului sau dacă defectul se referă doar la o parte a articolului, o înlocuire a piesei, în cazul în care vânzătorul nu suportă costuri disproporţionate în raport cu preţul bunurilor şi gravitatea defectului. 

3.4 Vânzătorul poate înlocui întotdeauna articolul defect cu unul nou, dacă acest lucru nu va cauza dificultăţi cumpărătorului. 

3.5 În cazul unui defect, care nu poate fi remediat sau dat în folosinţa pentru care a fost produs, cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile sau de a se retrage din contract. Aceleaşi drepturi aparţin cumpărătorului în cazul defectelor remediabile, dar dacă cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile datorită reapariţiei defectului după reparare sau din cauza numărului mare de defecte.  

3.6 În cazul defectelor ireparabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere potrivită din preţul bunurilor. Dacă articolele vândute la un preţ redus sau articolele uzate prezintă defecte, pentru care răspunde vânzătorul, cumpărătorul are, înlocul înlocuirii, dreptul la o reducere potrivită.  


3.7 În conformitate cu acest Regulament de reclamaţie, persoana îndreptăţită poate depune o reclamaţie în modurile următoare:

a) atunci când cumpără bunuri direct din magazinul DUOS în EUROVEA cumpărătorul poate depune o reclamaţie 
(i) ersonal la magazinul DUOS în EUROVEA sau 
(ii) în scris la adresa sediului companiei Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava,

b) cumpărătorul poate depune o reclamaţie atunci când comandă bunuri din e-shop  
(i) în scris la adresa sediului vânzătorului: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava sau 
(ii) prin poştă electronică, e-mail la adresa info@duosshop.ro.

3.8 Termenul limită pentru depunerea unei reclamații este de 24 de luni de la primirea bunurilor.

3.9 3.9 Din reclamaţie trebuie să fie clar:
identificarea cumpărătorului (la persoanele fizice numele, prenumele, adresa reşedinţei permanente; pentru persoanele juridice denumirea, sediul şi Nr.reg.com),
ubiectul reclamaţiei sau ceea ce solicită cumpărătorul,
identificarea interprinderii vânzătorului,
data şi semnătura cumpărătorului (semnătura numai dacă reclamaţia se face în scris).

3.10 Împreună cu reclamaţia, este necesar să prezentaţi vânzătorului bunurile, care sunt subiectul reclamaţiei.  

3.11 Costurile pentru returnarea bunurilor reclamate sunt suportate de către cumpărător.  

3.12 Pentru deteriorarea bunurilor din cauza ambalării necorespunzătoare sau transportului necorespunzător, nu este responsabil vânzătorul. 

Articolul 4
Termene

4.1 Termenul limită pentru soluţionarea reclamaţiei este de maximum 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei. Vânzătorul va emite cumpărătorului o confirmare cu privire la soluţionarea reclamației. În cazul în care reclamația este depusă prin e-mail, vânzătorul este obligat să trimită imediat confirmarea reclamației către cumpărător; dacă nu este posibilă trimiterea confirmării imediat, aceasta trebuie trimisă fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu soluționarea plângerii; confirmarea reclamației nu trebuie să fie trimisă în cazul, în care cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi reclamația în alt mod

4.2 2 Prin depunerea reclamației se înțelege ziua în care cererea este depusă de cumpărător. Prin ziua de depunere a reclamaţiei se înţelege:
pentru coletele poştale/couriere – ziua livrării reclamaţiei către vânzător,
pentru livrarea personală – data confirmată de către vânzător la livrarea personală a reclamaţiei,
la livrare prin poşta electronică – ziua livrării conţinutului poştei electronice la adresa poştei electronice (e-mail) a vânzătorului.

4.3 nu va avea loc înainte ca bunurile revendicate, împreună cu documentaţia aferentă, să fie livrate vânzătorului.

4.4 În cazul în care cumpărătorul depune o reclamaţie, vânzătorul sau un angajat ales de el sau o persoană desemnată, este obligat să informeze cumpărătorul cu privire la drepturile sale în conformitate cu regulamentul general. Pe baza deciziei cumpărătorului, care dintre aceste drepturi cumpărătorul le exercită, vânzătorul este obligat să stabilească metoda de soluționare a reclamației, imediat, în cazuri complexe nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data reclamației, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a produsului sau a serviciilor, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, reclamația va fi soluționată imediat, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior; cu toate acestea, soluționarea acesteia nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data reclamației. După expirarea perioadei de soluţionare a reclamației, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a schimba produsul cu un produs nou.

4.5 În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamaţie cu privire la produs în primele 12 luni de la cumpărare, vânzătorul poate gestiona reclamaţia prin respingere numai pe baza unei evaluării profesionale; fără rezultatul evaluării profesionale este posibil, ca cumpărătorul să nu fie obligat să plătească costurile evaluării profesionale sau alte costuri legate de evaluarea profesională. Vânzătorul este obligat să furnizeze cumpărătorului o copie a evaluării profesionale, care justifică respingerea reclamației în cel mult 14 zile de la data gestionării reclamației.

4.6 În cazul în care cumpărătorul depune o reclamaţie după 12 luni de la cumpărare şi vânzătorul o respinge, persoana care a depus declaraţia este obligată să precizeze în documentul de soluţionare a reclamaţiei cui poate trimite produsul pentru evaluare profesională. În cazul în care produsul este trimis spre evaluare profesională de către o persoană desemnată, costurile evaluării profesionale, precum și toate celelalte costuri aferente efectuate în mod oportun, vor fi suportate de vânzător, indiferent de rezultatul evaluării profesionale. În cazul în care cumpărătorul dovedește responsabilitatea vânzătorului pentru defect prin evaluarea profesională, el poate depune din nou o reclamație; perioada de garanție nu se aplică la timpul în care produsul a fost supus evaluării profesionale. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului în termen de 14 zile de la data aplicării repetate a reclamației, toate costurile suportate pentru evaluarea profesională, precum și toate costurile aferente, suportate în acest scop. Reclamațiile depuse din nou nu pot fi respinse.  

4.7 Perioada de la exercitarea dreptului de răspundere pentru defecte până la momentul în care cumpărătorul a fost obligat să preia articolul după finalizarea reparației nu se ia în considerare pentru perioada de garanție. Dacă articolul este înlocuit cu altul, perioada de garanție începe să decurgă din nou de la primirea noului articol.

4.8 Cumpărătorul are dreptul să se adreseze vânzătorului cu o cerere de despăgubire dacă nu este mulţumit de modul în care vânzătorul a soluţionat reclamaţia sau dacă consideră că drepturile sale au fost încălcate.

4.9 Cumpărătorul are dreptul de a returna mărfurile fără a indica un motiv în termen de 14 zile de la livrarea mărfurilor. Costul returnării mărfurilor este suportat de cumpărător.

Articolul 5
Soluţionarea alternativă alitigiilor

5.1 Consumatorul are dreptul de a depune o petiţie pentru iniţierea unei soluţii alternative de soluţionare a litigiilor (denumită în continuare "petiţie") a subiectului soluţionării alternative a litigiilor dacă vânzătorul a răspuns la cerere în mod negativ sau nu a răspuns în termen de 30 de la data trimiterii.

5.2 Návrh podáva kupujúci na príslušný orgán riešenia alternatívnych sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 
Propunerea este înaintată de cumpărător către organele competente pentru soluționarea litigiilor alternative. Organismul alternativ pentru soluţionarea litigiilor este Inspecţia de comerţ slovacă, cu sediul Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava (https://www.soi.sk/sk/Alternative-rezolvarea-consumatorilor-litigiilor.soi), resp. o altă persoană juridică autorizată înregistrată pe lista subiecţilor pentru soluţionarea alternativă a litigiilor condusă de Ministrul Economiei din Republica Slovacă. O astfel de propunere poate fi depusă pe suport de hârtie, în format electronic sau oral, prin intermediul unui proces-verbal. Propunerea ar trebui să includă numele și prenumele consumatorului, adresa acestuia, contactul electronic, contactul telefonic, descrierea exactă a vânzătorului, descrierea completă a faptelor decisive, indicarea a ceea ce solicită consumatorul, data la care consumatorul a apelat la vânzător pentru despăgubiri și informații că încercarea de soluționare a litigiului direct cu vânzătorul a fost neconcludentă, o declarație conform căreia aceeași propunere nu a fost trimisă unei alte entități, instanța sau instanța de arbitraj nu a decis cazul, nu a fost încheiat niciun acord de mediere încheiat în cauză sau nu a fost încheiată soluţionarea alternativă a litigiilor conform § 20 alin. 1 alin. de la a) la e)

5.3 Rezolvarea alternativă a litigiilor începe la data livrării propunerii complete a organismului de soluționare alternativă a litigiilor, entitatea trebuie să notifice ambelor părți începerea rezolvării alternative a disputei Părțile în litigiu sunt obligate să coopereze cu entitatea pentru soluţionarea alternativă a litigiilor. O procedură mai detaliată pentru soluționarea alternativă a litigiilor este reglementată de Legea nr. 391/2015 cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor și cu modificările aduse anumitor legi.

5.4 Consumatorul poate foosi platforma de soluționare a litigiilor online disponibil la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.   


Articolul 6
Sfârși

6.1 Alte relații juridice dintre vânzător și cumpărător care nu sunt reglementate în mod expres de aceste reguli de reclamații vor fi guvernate de dispoziție relevante ale reglementări legale generale obligatorii, valabile pe teritoriul Republicii Slovacia.

6.2 Această regulament de reclamație va intra în vigoare la 1.1.2020 și se va aplica tuturor reclamațiilor care au fost formulate după intrarea în vigoare a acesteia.

Cum pot returna ochelarii?

Pentru a returna marfa, vă rugăm să procedați în felul următor:


 1. Împachetaţi ochelarii în ambalajul original -  mpachetați produsul în ambalajul original cu toate accesoriile.

 2. Descărcați și completați formularul, atașați-l la expediere -  puteți descărca formularul făcând clic pe acest link. 

 3. Expediaţi produsul la adresa noastră -  trimiteți produsul la următoarea adresă: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava, Republica Slovacă

 4. Așteptați un răspuns - imediat ce vom primi produsul, angajații noștri vor evalua situația și vă vor contacta imediat pentru următoarea procedură.

 5. Vă vom returna banii - Vă vom returna banii - după verificare și feedback-ul ulterior, vă vom returna banii. Acest proces durează aproximativ 2-7 zile lucrătoare.


Dacă ați ales ramburs la livrare la plasarea comenzii, această taxă vă va fi percepută la returnarea comenzii nu vor fi returnate.

Cum pot revendica ochelari?

Pentru a revendica bunuri, vă rugăm să procedați după cum urmează:

 1. Încheiați-l ochelari in ambalajul original -  ambalați produsul în starea sa originală în ambalajul original cu cu toate accesoriile.

 2. Descărcați și completați formularul, atașați-l cu expedierea -  descărcați formularul poți făcând clic pe acest link. 

 3. Trimiteți produsul către nostru abordare -  trimiteți produsul la următoarea adresă: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava , Republica Slovaca

 4. Aștepta pentru un răspuns - de îndată ce primim produsul trimis, angajații noștri vor evalua situația și vă vom contacta în scurt timp pentru următoarea procedură.

Este posibil să solicitați o rambursare pentru lentilele prescrise?

Deoarece lentilele cu prescripție medicală, fără prescripție medicală, clasice și de soare sunt realizate la comandă în funcție de cerințele individuale, rambursările nu sunt posibile fără un motiv serios.